BARNENS SPELREGLER

 

Riksidrottsförbundet och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

 
 
start-bg.png
 
Desktop HD Copy 3.png
 
 

Alla barn är lika
mycket värda och ska behandlas med respekt

Desktop HD Copy 5.png

Alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina villkor

 
Desktop HD Copy 7.png
 
 
Desktop HD Copy 6.png

Alla barn har rätt till stöttande vuxna

 
Desktop HD Copy 9.png
 
Desktop HD Copy 8.png

Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

 
Desktop HD Copy 11.png
 
Desktop HD Copy 10.png
 
Desktop HD Copy 13.png
 

Inget barn ska bli utsatt för våld

5.bg-start.png
 
Desktop HD Copy 15.png
 

Inget barn får bli utsatt för mobbning eller trakasserier

6.bg-start.png
 
Desktop HD Copy 17.png
 

Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Desktop HD Copy 16.png

FILMER

 

Desktop HD Copy 24.png